SMARTE HMS-LØSNINGER OG GOD OPPFØLGING

Kystbedriftenes helsetjeneste er en 25 år gammel godkjent bedriftshelsetjeneste for næringsliv og offentlige virksomheter i regionen. Vi har den totalkompetansen som er nødvendig for å levere Forebyggende og Rådgivende HMS – tjenester.