Ergonomi på arbeidsplassen

Individuell veiledning

Individuell veiledning har som formål å forebygge helseplager knyttet til risikofaktorer i arbeidet. Vurdering gjøres ved individuell samtale, observasjon av arbeidsteknikk og utførelse, samt rådgivning vedrørende god ergonomi og forebyggende/helsefremmende arbeid. Tjenesten benyttes for arbeidstakere som har eller kan få helseplager knyttet til forhold i jobben

Arbeidsplassvurdering
Arbeidsplassvurdering er en faglig vurdering av sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer og helse. Tjenesten benyttes for arbeidstakere som har vært gjennom individuell veiledning,  er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt.

Ergonomiske kartlegginger
Bistand med ergonomisk kartlegging, eksempelvis oppfølging av avdelinger etter risikokartlegging. Prosjekter kan ha utgangspunkt i flere deler av arbeidsmiljøloven som omhandler helsefremmende og forebyggende arbeid.

Rådgivning
Rådgivning innebærer bistand i forhold til arbeidsmiljøspørsmål som kan ha betydning for risiko og forekomst av muskel- og skjelettplager.

Tjenesten kan benyttes både i forebyggende og risikoreduserende arbeid, samt dersom bedriften ønsker bistand ved for eksempel innkjøp av nytt utstyr og hvordan dette påvirker forhold relatert til muskel/skjelettapparatet. I tillegg kan vi gi råd i planleggingsfase av byggeprosjekt eller under utførelse/endring av arbeid.