Torill Midtgaard Gaustad

Daglig leder

Utdannet sykepleier. Videreutdanning i arbeids og organisasjonspsykologi.

Tlf. 952 44 171
torill.gaustad@kbht.no

Gry Beate Bakke

Seniorrådgiver

Utdannet Sykepleier

Tlf. 957 33 433
gry@kbht.no

Cecilie Majchrowicz Helgheim

HMS Rådgiver

Utdannet sykepleier

Tlf 918 22 241

cecilie@kbht.no

Siv Nord Olsen

Seniorrådgiver

Utdannet Anestesisykepleier

Tlf. 407 25 147
siv@kbht.no

Monica Totland

Seniorrådgiver

Utdannet sivilingeniør i kjemi og HMS

Tlf. 454 87 480
monica@kbht.no

Kathrine Nygård

HMS Rådgiver

Utdannet Fysioterapeut

Tlf. 481 49 113
katrine@kbht.no

Marie Antoinette Thierbach

Bedriftslege

Elin Stølen

BHT Jordmor

Herdis Bergset

Psykologspesialist

Johan Peter Øren

Kompetanseutvikler