HMS grunnkurs arbeidsmiljø

40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset består av samling 3 dager og hjemmeoppgave, til sammen 40 timer.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring.

Dette kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4.

Kurset består av to likeverdige deler som gjør kurset svært fleksibelt:

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

  • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
  • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
  • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
  • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen

Pris kroner 5000

Meld deg på her