Kurs i Kjemisk helsefare 3 timer

Kurset holdes av Senior rådgiver i KBHT Monica Totland

  • Opplæring i arbeid med kjemikalier
  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen, bruk av stoffkartoteket, riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak.
  • God informasjon og opplæring er et av de aller viktigste tiltakene for å hindre ulykker og forebygge sykdommer.
  • Som arbeidsgiver skal du sørge for opplæring ved ansettelse og deretter med jevne mellomrom, særlig når det skjer endringer i arbeidet.

Sted Domsteinbygget i Sjøgata i Måløy. Pris etter avtale.

Meld deg på her