Kystbedriftenes helsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er en nøytral rådgivende tredjepart for arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidet med Helse-, Miljø og Sikkerhet i virksomhetene. En kartlegging og vurdering av bedriftens risikoforhold, både på individnivå, systemnivå samt forhold på arbeidsplassen er et viktig grunnlag i samarbeidet med bedriftshelsetjenesten. Vi bistår din bedrift i alle faser av det lovpålagte HMS-arbeidet knyttet til Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

I følge Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning skal arbeidsgiver sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår i kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, samt planlegging og gjennomføring av endringer og andre HMS-tiltak i virksomheten. Vi skal være en samarbeidspartner i arbeidet med å overvåke, kontrollere og følge opp arbeidstakernes helse. Vi bistår også med informasjon og opplæring om relevant Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrisiko og foreslår aktuelle tiltak

Sammen skaper vi et helsefremmende og trygt arbeidsmiljø!