MÅLINGER OG KARTLEGGINGER

Etter risikovurdering og kartlegging er gjennomført, vurderes behov for målinger. Dette kan være støy, inneklima, belysning, vibrasjoner, kjemisk- og biologisk helsefare.

Støy
Personbårne- og stasjonære målinger, frekvensveide målinger

Inneklima
Temperatur, CO2, luftfuktighet og lufthastighet.

Belysning
Luxmålinger

Kjemisk helsefare
Type kjemikalier som brukes eller frigjøres ved enhver arbeidsoperasjon, som kan være en helserisiko hos ansatte.

Biologisk helsefare
Mikroorganismer som kan være en helserisiko for ansatte.

Rådgiving ved fysiske endringer
Rådgivning ved planlegging og endring av arbeidsplasser, produksjonsmetoder eller ved bruk av nytt utstyr.