Oppfriskningskurs for verneombud 1 dag

V/ Kompetanseutvikler Johan Peter Øren
Sted Stokkenes Gjestegård – Nordfjordeid

  • Lovens formål
  • Arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakers medvirkningsplikt
  • Plikt til særskilte HMS-tiltak
  • Etikk
  • Taushetsplikt og lojalitet
  • Varsling av uheldige forhold

Pris kr. 2000

Meld deg på her