Sykefravær

Sykefraværsoppfølging
Våre erfarne sykepleiere bistår virksomheten med å forebygge, redusere og følge opp sykefravær i tråd med gjeldende regelverk.