KURS SOM VI SPESIALTILPASSER DIN VIRKSOMHET

Undervisning/opplæring
KBHT tilbyr opplæring og undervisning innenfor alle fagområder som kan ha påvirkning på arbeidsmiljøet. Informasjon og opplæring innenfor relevante tema, er en sentral og viktig del i det forebyggende og risikoreduserende arbeidet. Vi tilbyr skreddersydde kurs både innenfor systematisk HMS-arbeid, fysisk arbeidsmiljø, ergonomi og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Tidsbruk 1 – 3 timer .

 • Regelverk og roller i HMS-arbeidet
 • Risikovurdering som metode
 • Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Støykurs
 • Kjemikaliekurs
 • Ergonomi på arbeidsplassen
 • Forflytningskurs
 • Førstehjelpskurs – livreddende førstehjelp
 • Hjertestarterkurs
 • Fysisk aktivitet / pausetrim
 • Stressmestring / avspenning
 • Vold og trusler i arbeidslivet